Hulp nodig? Email ons:
info@zonnepanelen-wassen.nl

Privacy Policy

1. Wet bescherming
Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt zonnepanelen-wassen.nl zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

2. Doel
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt zonnepanelen-wassen.nl alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat is het aanvragen van offertes.

3. Bescherming tegen verdere verspreiding
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan u een offerte wilt ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

4. Geheimhouding
De medewerkers van zonnepanelen-wassen.nl en de medewerkers van bedrijven bij wie u de offertes aanvraagt hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

5. Beveiliging
De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in de beveiligde databank van Antagonist.

6. Recht van inzage en correctie
U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die zonnepanelen-wassen.nl over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

7. Cookies
Een cookie is een klein bestand dat door zonnepanelen-wassen.nl op uw computer geplaatst wordt. Dit doen we, omdat zonnepanelen-wassen.nl af en toe van lay-out veranderd. Om ervoor te zorgen dat u steeds op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie uw IP nummer op.

8. Wijzigingen in deze Privacy policy
Deze privacy policy geldt vanaf 1 december 2013 en kan slechts enkel door zonnepanelen-wassen.nl worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij u daarover informeren via deze website.

9. Vragen en contact
Heeft u vragen over deze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen.

Je vergelijkt meer dan 100 zonnepaneel reiniging specialisten uit alle steden en plaatsen in Nederland op zonnepanelen-wassen.nl.